Továbbra is benyújtható támogatási kérelem a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kiírt kapacitásbővítő beruházásokra a szabad vállalkozási zónákat érintően. A pályázat kertében akár 70%-os támogatási intenzitás mellett 5 millió – 50 millió Ft  közötti támogatási összeg igényelhető úgy, hogy a projekt megvalósításához a támogatás 50%-a előlegként lehívható.

Felhívás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, munkahelyek megtartását eredményező beruházások támogatása, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése. Ennek érdekében főként eszközbeszerzés segítségével a hazai gyártó cégek támogatására kerül sor.

A pályázat keretében elszámolható:

  • gyártáshoz kapcsolódó új eszközök
  • gyártási folyamathoz kapcsolódó anyagmozgatás, raktározás és csomagolás eszközei
  • új gyártó berendezés működtetéséhez kapcsolódó infrastrukturális és ingatlan beruházás költségei
  • hardver és szoftver eszközök
  • online megjelenés költségei
  • gyártási licenc, know-how beszerzése

A teljes pályázati kiírás megtalálható http://palyazat.gov.hu/doc/4470 címen.